Flao YG


Mrkve (1987)
Duration: 3'29
Music: M. G., 1987
Lyrics: Pavel Marek, 1987 & Marcus Aurelius, 170-180
Recorded: Delta, 1988 & Uvnitř, 2011
Voc: Pavel Marek, Dalibor Fencl
Gtr: Bob, Pešák
Fl: Kuba Klár
Kbd: M. G.
Dr: Vašek Haas,M. G.
Mixed: Uvnitř, 6. 10. 2011
OGG, MP3, FLAC
CD (Forgotten Works)
Ten člověk byl blázen.
Vypěstoval mrkve a pak je zmrazil v lednici.
V noci vyšel na pláž a kreslil jimi do písku dlouhé rovnoběžné čáry.
Byl to poskok nekonečna,
řekla babička a dala mi pusu na dobrou noc.
Byl to blázen, řekl jsem.

Pohrdá mnou někdo?
Jeho věc.
Mojí věcí je, abych nebyl přistižen při činu nebo slově hodném opovržení.
Nenávidí mě někdo?
Také jeho věc.
Mojí věcí je, abych byl ke každému shovívavý a laskavý
a abych byl ochoten ukázat právě tomu člověku jeho omyl laskavě a vlídně,
aniž bych ho zahanboval nebo se honosil tím, že ho vůbec snáším.
Tuning: 12edo
Milan Guštar copyleft 1987-2011
Uvnitř  |  FLAO YG