Flao YG


Vítr (1986, 2009)
Duration: 3'07"
Music: M. G., 1986
Lyrics: Pavel Marek, 1986
Recorded: Uvnitř, 2008
Vocal: Pešák
Kbd, Gtr, Fl, Dr: M. G.
Mixed: Uvnitř, 5. 1. 2009
OGG, MP3, FLAC
CD (Forgotten Works)
Ne, nebyl to vítr a nepadla ani kapka deště
Ani uzel na čase, ani vředy na střevě
Ani pekař neopálil jako těsto křičícího věštce
Jen v kamizole maratonec
Utíkající obyvatel v sandálech na svalnatých nohách proběhl mojí ulicí a mými tunely
A včera jsem ho viděl jak schoulený u kořene pojídá z krysího stromu
Jak pojídá z naší divoké jabloně
Rozkvetla
A uvadla
A ten panák v kamizole ukousává stále další jablka a ta s červy odhazuje do trávy
Strom se nadechl a pokračuje v řeči
... a povyrostl jsem, už nejsem úzký a hladký.
Mám kůru, květy a obaleče na jabloni...
A potom ještě dlouho, než zadrnčí budík
Půjdu k jabloni a pomůžu si k majetku
Opatrně svléknu kamizolu a opráším a vyndám peníze z kapsy tomu člověku a pěnovku co hřeje lidským vdechem
Usadím se pod jabloň
Pod naši ve větru divokou jabloň

No, it wasn't wind and not a single raindrop fell
Neither knot in time nor ulcers in the gut
Nor did the baker singe the screaming seer, doughwise
Just a marathon runner camisoled
A speeding citizen in sandals on his feet, well-built legs, cut through my street and my tunnels
And yesterday I saw him eating from the rat-tree, huddled by the root
Eating from our wild apple tree
It burst into blossom
And withered away
And the figure in the camisole bites more and more apples off, throwing those with worms away into the grass
The tree has drawn a breath and continues its speech
...and I've grown a bit, I'm past being thin and smooth.
I've got my bark, blossoms, and moths in the apple tree...
And then for a long time still, before the alarm clock starts
I'll be walking to the apple tree and will gain a fortune
Carefully I will take the camisole off and shake the dust off and take money out of the pocket of the man with the meerschaum pipe Which is warm with human breathing-in
I'll sit down under the apple tree
Under our wild-in-the-wind apple tree
Tuning: Just 14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27
Milan Guštar copyleft 1986-2009
Uvnitř  |  FLAO YG