Binary Digits

Digitální tisk.
Digital print.
Binary finger counting
The sum of the divergent series 1 + 2 + 4 + 8 + ... = -1 indicates the symbolic meaning of binary numbers.

The word digital comes from the Latin digitus. It is used to mean a digit or a numeral.

Binary numbers have only two values ​​- 0 or 1, yes or no, it is or it is not.

In binary, five digits can express 2^5 = 32 values, integers from 0 to 31
*
Součet divergentní řady 1 + 2 + 4 + 8 + … = –1 naznačuje symbolický význam binárních čísel.

Anglické slovo digit pochází z latinského digitus. Používá se ve významu prst nebo číslice.

Binární číslice mají jen dvě hodnoty – 0 a 1, ano a ne, je a není.

Pomocí pěti prstů lze binárně vyjádřit 2^5 = 32 hodnot, celá čísla od 0 do 31.
Binary toe counting
Copylight copylight 2012 Milan Guštar
Digiti 25 Digiti 27 RTG 16 (2^4=4^2) Rukavice - plastic gloves
Art  |  Uvnitř