11 (SFR)

Sefiry v hebrejské tradici vyjadřují tvořivé aspekty, kterými se vyjevuje prapůvodní nekonečno, nerozdělená jednota. Označení sefira se odvozuje od slova ספר (safar, sefer, separ) – počítat, psát, text nebo hranice, souvisí i se slovem sféra. Sefir je celkem jedenáct, dvě z nich, Keter a Da'at, jsou považovány za dvojí manifestaci téhož principu, kterou lze sjednotit.

1110=1011

Sefiry někdy bývají zobrazovány jako soustředné kruhy, což vyjadřuje jejich hierarchické vztahy. Obvyklejší je jejich uspořádání do tří svislých sloupců, které bývá označováno jako Strom života. Mezi jeho deseti sefirami je 22 spojnic, obvykle označovaných 22 písmeny hebrejské abecedy. Lineární svislé uspořádání sefir odkazuje též na vzpřímený postoj člověka a jedenáct sefir bývá uváděno do vztahu s jedenácti částmi lidského těla.

Pro věrohodné znázornění chůze člověka postačuje zachytit pohyb jedenácti význačných bodů – hlavy, spojnice ramen, loktů, zápěstí, spojnice kyčlí, kolen a kotníků.
11 (SFR)
Kinetický objekt / Kinetic object. Copylight copylight 1995/2013 Milan Guštar
entropie prvotní zvuk zephyrum aeternitas cone lezci life
Art  |  Uvnitř