Life

V polovině 80. let jsem na počítači ZX Spectrum naprogramoval známou hříčku Life – čtvercovou síť buněk, z nichž každá přežívá, množí se nebo zaniká v závislosti na přítomnosti okolních buněk. Namísto obvyklých dvou stavů – existuje/neexistuje – jsem použil stavů osm a zobrazil je jako barvy příslušného čtverce v síti. Též algoritmus určující životní cyklus buněk byl složitější než v originální verzi programu. Při vhodném nastavení parametrů systému vznikaly barevné proměňující se struktury, šířící se vlny, stav na pomezí chaosu a řádu.

ZX Spectrum dávno nemám, kazeta s programem se ztratila, program se nezachoval. This is the life.

Life
Algoritmické video. Copylight copylight 1985 Milan Guštar
life 11sfr lezci prvotní zvuk cone smyčky1 Smyčky II Slova 1 Čtverce
Art  |  Uvnitř