Flao YG: Špendlíky


CD (UV0006) - 2006
Duration: 11'53"
Music: Milan Guštar, 1988
Lyrics: Pavel Marek
Recorded: Uvnitř, 6. - 8. 2005
Voice: Pešák
Guitar: Bob
Cello: Jirka
Drums, Keyboards: Milan Guštar
Mixed: Uvnitř, 23. 7. 2006
Špendlíky (ogg, mp3, flac)
CD (UV0006)
Download album - ogg
Download album - mp3
Download album - flac
Plechovka se leskne ve světle
Pomalu ji zvedám nad hlavu
Opatrně... výš... ještě výš...
Stojím na špičkách
Opatrně... výš... ještě výš...
Ruku vytáhnu
Opatrně... výš... ještě výš...
A potom... vysypu špendlíky na zem
Padají do tmy
Z výšky padají a jemně cinkají o zem
A další den uplynul, další den


The can glitters in the light
I'm slowly raising it above my head
Carefully... higher... higher still...
I'm standing on tiptoe
Carefully... higher... higher still...
I stretch my arm
Carefully... higher... higher still...
And then... I spill the pins on the floor
They're falling into darkness
From high above they're falling and clinking gently against the floor
And another day's over, another day
Tuning: 8edo
Copyright © 1988-2006 Flao YG

Špendlíky front
Uvnitř  |  FLAO YG  |  summa summarum