Absolvujte kurz kreativního myšlení
(Take a course of creative thinking)

Nalezený text. Stačilo správně srovnat slova a skrytý smysl se vyjevil. Je to trychtýř. V čísle 3 může dvojka směřovat do jedničky, podobně jako v čísle šest je skryta posloupnost 3-2-1. Tetraktys 4-3-2-1 má stejnou vlastnost. Vše směřuje k jednomu, mnohost k jednotě. A naopak.
Absolvujte kurz kreativního myšlení
Digitální tisk. Copylight copylight 2010 Milan Guštar
Tetraktys 6 3D Triskelion
Art  |  Uvnitř