Tetraktys

Číselný vztah 1 + 2 + 3 + 4 = 10 reprezentuje Tetraktys, mystický symbol pýthagorejců, v němž první čtyři čísla přirozené posloupnosti dávají Dekádu, tedy jednotku vyššího řádu.

Kdybychom ve sčítání neskončili u čísla 4 a pokračovali stále dál, mohli bychom dojít k zajímavému výsledku: 1+2+3+4+...=-1/12. Setkává se tak desítka a dvanáctka, Dekáda a Tucet, dvě čísla symbolizující úplnost.
Tetraktys
Digitální tisk. Copylight copylight 2013 Milan Guštar
Flex Nr.46 DOX 2013 Animals Absolvujte kurz kreativního myšlení 6 Platonic Solids Clocks 4 Smyčka Smyčky
Art  |  Uvnitř