Hodiny pro L. D.
(Clock for L. D.)

Digitální tisk.
Digital print.
Hodiny pro L. D. 11 Hodiny pro L. D. 13
L. D. was always running behind. So I wanted to make a clock for him where each hour would be a little longer so that he would have more time. Or add an extra hour. It would fit what there was no time left for. But I couldn't do it either.
L. D. stále něco nestíhal. Chtěl jsem mu proto udělat hodiny, na nichž by každá hodina byla trochu delší, aby měl více času. Nebo přidat hodinu navíc. Do ní by se vešlo to, na co čas nezbýval. Ale také jsem to nestihl.
Copylight copylight 2011 Milan Guštar
Platonic Solids Clocks Sláma list trubka roura houba
Art  |  Uvnitř