Platonic Solids Clocks

V češtině je mezi „platónským“ a „platonickým“ rozdíl. V angličtině ne. Skupinu pěti dokonale souměrných platónských těles tvoří čtyřstěn, šestistěn (krychle), osmistěn, dvanáctistěn a dvacetistěn. Symbolizují pět základních elementů – oheň, vodu, zemi, vzduch a éter. Platónská tělesa měla symbolický význam též v pýthagorejské harmonii sfér, jak ji popsal třeba Johannes Kepler.

Vždy dvě tělesa jsou duální – vzniknou záměnou stěn a vrcholů: dvanáctistěn a dvacetistěn, šestistěn a osmistěn, čtyřstěn je duální sám k sobě. Je jich tedy ve třech skupinách vlastně šest. Šest, nebo alespoň tři, také při vhodném pohledu udává míru jejich souměrnosti. Vše je jen ve světě idejí. Platónských.

5 se platonicky setkává s 6. Podobně jako 10 a 12. Proto ty hodiny.
Platonic Solids Clocks
Digitální tisk. Copylight copylight 2012 Milan Guštar
Hodiny pro L. D. RTG Digiti 25 6 RGB Mix 6
Art  |  Uvnitř