DOX 2013

Instalace ve výstavním prostoru galerie DOX využila tří podlaží věže. Nejen v obsahu, ale i ve vertikálním členění lze nalézt číselnou symboliku.

Informačně zahuštěné první podlaží rozvíjí princip Summa summarum a shromažďuje zdánlivě nesouvisející díla. Jeho symbolem může být číslo 12 ze součtu divergentní řady 1 + 2 + 3 + 4 + ... nebo číslo 16 udávající počet částí Summy (96=16x6).

Ve vyprázdněném druhém podlaží je umístěna osmikanálová zvuková instalace MMXII, která spojuje prázdnotu a stísněnost ztemnělé místnosti s intenzivním zvukovým pohybem a plností bohatého, neustále se proměňujícího prostorového zvukového vjemu. Kromě čísla 8 jí přísluší i číslo 5 z letopočtu 2012.

V prostoru třetího podlaží s proporcemi blízkými pravidelnosti krychle je zvuková instalace Tetraktys, symbolizovaná čísly 4 a 10. Otevřený, uvolněný prostor a statický čistý souzvuk tvoří protiváhu zaplněného a členitého podlaží prvního.

Tři části výstavy jsou tak propojeny posloupností 4-8-12 s řadou 1-2-3 směřující ke společné 4. Dalším propojením je posloupnost mocnin čísla dvě 16-8-4, která přirozeně pokračuje k dvojce, coby svému základu, a k jedničce, která celek završuje, uzavírá a propojuje. Obě zvukové instalace mají společné číslo 5. Dekáda přináležející nejvyššímu podlaží se navíc setkává s Tuctem ovládajícím podlaží první.

DOX 2013
Audiovisual installation. Copylight copylight 2013 Milan Guštar
Flex 46 in space Flex MMXII Tetraktys Flex 03 6 Lezci kolo dharmy
Art  |  Uvnitř