Summa summarum

Soubor obrázků, grafů, textů, fotografií, poznámek, nápadů, dokumentace realizovaných děl i skic a návrhů děl nerealizovaných. Hlavním jednotícím principem je číselná symbolika, něco souvisí obsahem, něco formou.
Summa 01
Summa 02
Summa 03
Summa 04
Summa 05
Fotografie z výstavy v galerii DOX.
Installation. Copylight copylight 2013 Milan Guštar
DOX 2013 Flex 46 in space Flex MMXII Tetraktys
Art  |  Uvnitř