Ocean (H.t.P.M)

Algorithmic composition based on Piet Mondrian's pictures of the ocean.
Algoritmická kompozice inspirovaná obrazy oceánu od Pieta Mondriana.
Piet Mondrian - Pier and Ocean mondrian ocean
String orchestra version.
Verze pro smyčcový orchestr.
score_strings
Sine waves and filtered white noise version.
Verze pro sinusové vlny a filtrovaný bílý šum.
score
Tuning: JI - prime harmonics
Recorded: Uvnitř, 8. 11. 2009
csound: M. G.
Mixed: Uvnitř, 8. 11. 2009
Ocean - OGG (1.8MB - q5)
Ocean - MP3 (3.1MB - 128kb, stereo)
Ocean - FLAC (7.7MB)
Installations
Milan Guštar copylight 2009
Flex MMXII flex10live flex46inspace flex96inspace agni_ws2013 Prázdnota 240 x Four Seasons

Art  |  Uvnitř