Prázdnota
शून्यता
Emptiness

Zvuková instalace.
Sound installation.
Prázdnota
Prázdnota je důležitým pojmem v mnoha filosofických systémech. V některých je pojmem základním, prapůvodní skutečností, absolutní kvalitou. Tento význam má pojem Šůnjatá v indické filosofii. Podobně je chápán i pojem Wu ve filosofii čínské. Také Chaos v řecké mytologii bývá interpretován jako prázdno, které umožnilo vznik světa. Cílem duchovního vývoje je uvědomění si významu prázdnoty a její dosažení rozplynutím zosobňujícího uvědomování. Jedním z prostředků dosažení tohoto stavu bývá meditace.

Lidský mozek při své činnosti neustále produkuje signály, které jsou obrazem jeho aktivity. Rozborem mozkových vln je možné zjistit psychycký stav. Synchronizací mozkové činnosti se signály odpovídajícími určitým typům mozkových vln lze psychycký stav ovlivnit.

Meditaci a vyšší stavy vědomí provázejí vlny Theta.

Prázdná místnost je vyplněna intenzivním ale neslyšitelným ultrazvukovým vlněním. Ultrazvukové vlny jsou modulované infrazvukovými kmity o frekvenci 7 Hz, která odpovídá mozkovým vlnám v oblasti přechodu mezi stavem Alfa a Theta, tedy mozkové aktivitě ve stavu relaxace či meditace. Nepřítomnost rušivých podnětů a vibrace prostoru mohou návštěvníkům pomoci navodit relaxovaný stav mysli a zakusit pocit prázdnoty.

Copylight copylight 1995 Milan Guštar
Čtyři (zenová) cvičení (koány) pro flétnu prvotní zvuk zephyrum aeternitas 1001 waves 50/60 Silentio haiku pro Ch. M. Flex MMXII
ocean_av2013 flex46inspace flex96inspace B&nB B&nB Ascensus et descensus
Art  |  Uvnitř