240×Čtvero ročních období
(240×Four Seasons)

Kompozice pro klavír a theremin.
Generative composition for piano and theremin.
Duration: 3:29'21"
Recorded: Uvnitř, 1. 11. 2015
Csound: Milan Guštar
Ukázka (mp3)
240 years
V roce 1752 se v pražském Klementinu započalo s meteorologickým měřením a pozorováním. Od roku 1775 jsou výsledky denních měření soustavně zaznamenávány a tvoří tak nejdelší souvislý záznam tohoto druhu ve světě. V roce 2015 máme k dispozici záznam teplot za 240 uplynulých let.
Kolísání okamžité teploty v průběhu střídání dne a noci i kolísání průměrných denních teplot v průběhu roku v sobě spojuje pravidelnost s nepravidelností, cykličnost s linearitou, řád s chaosem.
Posloupnost denních minimálních, maximálních a průměrných teplot je základem partitury pro dvojici komplementárních nástrojů. Klavír vytváří diskrétní perkusivní tóny s pevnými tónovými výškami, theremin produkuje kontinuální tón s proměnnou výškou. Teplotní stupně záznamu odpovídají stupňům chromatické stupnice běžného rovnoměrně temperovaného ladění. V časovém měřítku odpovídá jeden týden záznamu jedné sekundě skladby.
240
Tuning: 12edo
12. 11. 2015 - 17. 1. 2016 Přepisy - OGV Jihlava
5. 6. 2019 - 13. 10. 2019 Zvuky, kódy, obrazy - GHMP Praha
Copylight copylight 2015 Milan Guštar
Flex MMXII ocean_av2013 lorenz flytrap prvotní zvuk flex46inspace flex96inspace Densatio
Art  |  Uvnitř