Life

V polovině 80. let jsem na počítači ZX Spectrum naprogramoval známou hříčku Life – čtvercovou síť buněk, z nichž každá přežívá, množí se nebo zaniká v závislosti na přítomnosti okolních buněk. Namísto obvyklých dvou stavů – existuje/neexistuje – jsem použil stavů osm a zobrazil je jako barvy příslušného čtverce v síti. Též algoritmus určující životní cyklus buněk byl složitější než v originální verzi programu. Při vhodném nastavení parametrů systému vznikaly barevné proměňující se struktury, šířící se vlny, stav na pomezí chaosu a řádu.

ZX Spectrum dávno nemám, kazeta s programem se ztratila, program se nezachoval. This is the life.

Life
Algoritmické video. Copylight copylight 1985 Milan Guštar
life 11sfr engramma lezci prvotní zvuk cone red sun slow grey noise smyčky1 Smyčky II Slova 1 Čtverce
Art  |  Uvnitř