Prvotní zvuk I
(Primordial Sound I)

Podle hinduistické tradice byla nejprve prázdnota, neprojevené veškerenstvo v latentní podobě. Na počátku stvoření na sebe všezahrnující kosmické vědomí vzalo podobu prvotní vibrace – zvuku Óm.
Óm symbolizuje manifestaci brahma ve formě, odráží absolutní realitu, je bez počátku a konce a zahrnuje veškerou existenci. Jednotlivé složky A-U-M reprezentují tři aspekty božské energie šakti: tvořící složku Brahma šakti, složku udržující Višnu šakti a složku zániku Šiva šakti. A symbolizuje vše, co má formu. U symbolizuje vše, co formu nemá. M je symbolem všeho ostatního. Trojice A-U-M symbolizuje minulost, přítomnost a budoucnost, vědomí podvědomí a nevědomí a mnohé další trojnosti. Prvotní zvuk přítomný od počátku stvoření světa v sobě obsahuje všechny ostatní zvuky, všechna slova a všechny jazyky. Vyjadřuje nejvyšší pravdu, že vše je jedním.

Zvuk i světlo je kmitání, oscilace, vibrace. Může vibrující světlo evokovat zvukové vlny? Může být shluk světelných bodů vyjádřením prvotního zvuku?
Prvotní zvuk I
Kinetický objekt / Kinetic object. Copylight copylight 2008 Milan Guštar
entropie zephyrum aeternitas lezci 11sfr life kolo dharmy Prázdnota flex46inspace flex96inspace
Art  |  Uvnitř