Abacus

Algoritmická serialisticko-minimalistická kompozice pro sólové piano.
Algorithmic serial minimalistic composition for solo piano.
Music: Milan Guštar
Recorded: Uvnitř, 1. - 2. 2002
Mixed: Uvnitř, 2. 2002
Duration: 2:22'
3856 dvanáctitónových všeintervalových řad je vzestupně uspořádáno podle intervalů a rozděleno do deseti skupin podle prvního intervalu. Těchto deset skupin tvoří deset vět skladby. Tempo, poloha, tónový rozsah, dynamika a další vlastnosti každé věty jsou odvozeny z číselných vlastností použitých řad. Více v brožuře k CD.
*
3856 twelve-tone all-interval series are arranged by the intervals in an ascending order and divided into ten groups according to the first interval. These ten groups form ten movements of the composition. Tempo, pitch, range, dynamics, and other musical parameters of each movement are derived from the numerical characteristics of the used series. For more see the CD booklet.
Abacus back
Obrázek na zadní straně obalu CD je tvořen 3856 úseky, vedoucími od okraje kruhu ke středu, obarvenými podle jednotlivých intervalových řad. Červená barva odpovídá 1 chromatickému půltónu, oranžová dvěma půltónům atd.
*
The picture on the back cover of the CD consists of 3856 narrow pieces going from the edge of the circle to the centre. The segmants are coloured according to the respective interval series. Red colour represents 1 chromatic semitone, orange corresponds to 2 semitones, etc.
Tuning: 12edo
abacus I - OGG (q4)
abacus II - OGG (q4)
abacus III - OGG (q4)
abacus IV - OGG (q4)
abacus V - OGG (q4)
abacus VI - OGG (q4)
abacus VII - OGG (q4)
abacus VIII - OGG (q4)
abacus IX - OGG (q4)
abacus X - OGG (q4)

abacus I - MP3 (128kb, stereo)
abacus II - MP3 (128kb, stereo)
abacus III - MP3 (128kb, stereo)
abacus IV - MP3 (128kb, stereo)
abacus V - MP3 (128kb, stereo)
abacus VI - MP3 (128kb, stereo)
abacus VII - MP3 (128kb, stereo)
abacus VIII - MP3 (128kb, stereo)
abacus IX - MP3 (128kb, stereo)
abacus X - MP3 (128kb, stereo)

abacus I - FLAC
abacus II - FLAC
abacus III - FLAC
abacus IV - FLAC
abacus V - FLAC
abacus VI - FLAC
abacus VII - FLAC
abacus VIII - FLAC
abacus IX - FLAC
abacus X - FLAC

CD
Installation 4. 12. - 30. 12. 2009, Galerie Školská 28, Praha
Installation 18. 7. - 14. 10. 2013, DOX Praha
Copyright © 2002, Milan Guštar
Densatio Agara hard rain
Art  |  Uvnitř  |  FLAO YG