Milan Guštar


Hard Rain (2002)
Generative opera for narrators, electronics and a small ensemble.
Generativní opera pro recitátory, elektroniku a malý orchestr.
Duration: 4:22'
Music: Milan Guštar, 2002/2021/2023
Libretto: Charles Fort, 1919-1931
Skladba Hard Rain vychází z textů amerického spisovatele a badatele Charlese Forta, který se celý život věnoval shromažďování a zpracování informací o neobvyklých úkazech vyskytujících se okolo nás, pro které se nepodařilo najít racionální vysvětlení. Fort je považován za zakladatele anomalistiky – oboru který se vyhledávání, třídění, popisu a zkoumání paranormálních a mysteriózní jevů systematicky věnuje .

Původní verze skladby z roku 2002 byla vytvořena pro recitátory a skupinu live-coderů, kteří v reálném čase vytvářejí na počítačích programy generující hudební složku podle zadaných instrukcí a pokynů dirigenta. Ten současně coby zvukař ovládá mixážní pult a dotváří výslednou podobu multikanálového prostorového zvuku. Vizuální složku tvoří jevištní akce hudebníků a recitátorů doplněná synchronní videoprojekcí.
Recitátoři v rolích rozhlasových nebo televizních hlasatelů předčítají zprávy o nevysvětlitelných pádech předmětů z oblohy, k nimž došlo v rozmezí tří set let před úmrtím Charlese Forta. Okamžiky vstupů recitátorů odpovídají časům popisovaných událostí na zhuštěné časové škále. V obdobích s nejvyšší hustotou zaznamenaných událostí je třeba simultánní akce sedmi recitátorů.

Pro provedení v roce 2021 byla hudební složka skladby upravena do formy předem vygenerované čtyřkanálové elektroakustické zvukové stopy tvořící podklad pro řízenou improvizaci skupiny strunných, dechových a perkusivních nástrojů.
Hard Rain Ostrava 2021
Hard Rain - Ostravské dny - Dlouhá noc, 21. 8. 2021 - (mp3 - ukázka 11 min.)
Hard Rain Bratislava 2023
Hard Rain - Bratislava - A4, 23. 9. 2023 - (mp3 - ukázka 11 min.)
Tuning: Free
Copylight copylight 2002/2021/2023, Milan Guštar
Flex MMXII Ocean_av2013 Lorenz Flytrap Ithaca Short Walk Prvotní zvuk Flex46 in space Flex96 in space Agara Densatio 240x four seasons
Art  |  Uvnitř