Tisíc a jedna vlna
(Thousand and One Waves)

Chaos a řád. Úplná nepředvídatelnost a dokonalá pravidelnost. Protiklady, ve zvuku symbolizované bílým šumem a sinusovou vlnou. A přesto je zcela chaotický bílý šum složen z nekonečného množství dokonale pravidelných sinusových vln. V úplném chaosu se tak do nekonečna opakuje jednoduchá pravidelnost.

Sluchátka. Osobní, individuální vnímání zvuku. Vlastního zvukový svět oddělený od okolí. Prezentace zvukového díla ve výstavním prostoru prostřednictvím sluchátek oslabuje fyzickou existenci díla i prostoru. Mikrofon připojený ke sluchátkům a snímající zvuky prostoru se mu pokouší fyzickou existenci vrátit. Zprostředkované, izolované a zesílené vnímání akustiky prostoru může její vliv posílit.

Tisíc a jedna. Symbol nekonečného počtu, stálého opakování bez konce. Tisíc a jedna zvuková sinusová vlna. Současně vyslané do výstavního prostoru tvoří jednolitý šum či hluk. Chaos vzniklý z pravidelnosti. Vygenerovaný zvuk, smísený se zvukem a hlukem prostoru je zaznamenán, analyzován a znovu rozložen na množství jednoduchých pravidelných sinusových tónů. Tóny vzniklé analýzou jsou znovu vyslány do prostoru. Znovu smíchány s okolními zvuky a znovu zaznamenány. Každý nový zvuk v sobě nese celou historii předchozích opakování. Vznikne nakonec řád nebo chaos? Nebo něco jiného? 

Návštěvník, divák, posluchač, spolutvůrce k zaznamenaným zvukům a zvukům prostředí přidává svůj příspěvek. Svou přítomností mění akustiku prostoru. Svým pohybem vytváří nové zvuky. Může na chvíli znějící zvuky přehlušit a získat nad nimi převahu. Po čase divák odejde ale proces bude pokračovat.

1001 waves
Sperm Festival 19. 02. 2007 - 24. 1. 2007 NoD Praha
Interaktivní zvuková instalace. Copylight copylight 2007 Milan Guštar
Flex MMXII ocean_av2013 prvotní zvuk zephyrum aeternitas flex46inspace flex96inspace neviditelná fontána
Densatio 240 x Four Seasons Ascensus et descensus
Art  |  Uvnitř