Milan Guštar


Lorenzova mucholapka
Lorenz Flytrap
Algoritmická kompozice pro Lorenzův podivný atraktor a roj syntetických much.
Algorithmic composition for Lorenz strange attractor and a swarm of synthetic flies.
Recorded: Uvnitř, 21. 6. 2014
Csound: Milan Guštar
Ukázka (mp3)
Lorenz Flytrap
The Venus flytrap (Dionaea muscipula) is a carnivorous plant that catches insects in a trap made of half-lobed trapping leaves with spikes on the edge to prevent the prey from escaping. When the insect reaches the leaf, it touches its hairs, triggering a rapid movement that closes the trap in less than half a second. The leaf halves are at an angle of 40 to 50° to each other when open.

The Lorenz strange attractor is a fractal set of states of a chaotically behaving dynamic system describing convective flow in the atmosphere. It is a continuous curve in three-dimensional space, never intersecting or repeating, and filling a limited region that it never leaves. The shape of the curve formed by a pair of flat orbits resembles a folded leaf or butterfly wings.

The Lorenz flytrap is an algorithmic stochastic polyphonic composition, in which each of the voices is created by a mathematically modelled virtual fly moving in space along a trajectory represented by an instance of Lorenz's strange attractor.
*
Mucholapka podivná (Dionaea muscipula) je masožravá rostlina, která loví hmyz do pasti tvořené půlenými lapacími listy opatřenými na lemu špičatými výrůstky zabraňujícími kořisti v úniku. Hmyz se při dosednutí na list dotkne jeho chloupků, čímž spustí rychlý pohyb, kterým se za necelé půl sekundy past uzavře. Poloviny listů mezi sebou v otevřeném stavu svírají úhel 40 až 50°.

Lorenzův podivný atraktor je fraktální množina stavů chaoticky se chovajícího dynamického systému popisujícího konvekční proudění v atmosféře. Je to spojitá křivka v trojrozměrném prostoru, nikdy se neprotíná ani se neopakuje a vyplňuje omezenou oblast, kterou nikdy neopouští. Tvar křivky tvořené dvojicí plochých orbit připomíná složený list či motýlí křídla.

Lorenzova mucholapka je algoritmická stochastická polyfonní kompozice, v níž je každý z hlasů vytvářen matematicky modelovanou virtuální mouchou pohybující se v prostoru po trajektorii reprezentované instancí Lorenzova podivného atraktoru.
Lorenz Flytrap GASK
15. 9. 2021 - 20. 3. 2022 GASK Kutná Hora (foto Kateřina Simerová)
Tuning: JI
Copylight copylight 2014, Milan Guštar
Flex MMXII ocean_av2013 240x four seasons Agara Ithaca Short Walk prvotní zvuk
flex46inspace flex96inspace Densatio B&nB
Art  |  Uvnitř