Pro Eratosthena
(For Eratosthenes)

Eratosthenovo síto je prastarý algoritmus pro hledání prvočísel. Je připisován řeckému matematikovi Eratosthenovi z Kyrény, který žil v letech 276–194 př. n. l. Zajímavé je, že při hledání prvočísel menších než cca 10 000 000 je stále jedním z nejefektivnějších postupů.
Při vhodném uspořádání lze Eratosthenovo síto využít též jako zvukový generátor. Spektra obsahující pouze prvočíselné složky nejsou obvyklá, přestože prvočísla hrají hlavní úlohu v teoriích tónových soustav. 2 a její mocniny tvoří oktávy, 3 jsou kvinty a kvarty, 5, tercie a sexty. 7, 11 a další prvočísla naše soustava zatím neakceptovala.
Pro Eratosthena
Digitální tisk / Digital print.
Copylight copylight 2008 Milan Guštar
Tetraktys Extraoplace pi-e-phi Smyčka Smyčky
Art  |  Uvnitř