Smyčka
(Loop)

Generativní grafika.
Generative graphics.
Smyčka I a
Smyčka I b
Digitální tisk / Digital print. Copylight copylight 2012 Milan Guštar
Smyčky Platonic Solids Clocks Čtverce Tetraktys pi-e-phi Slova 1 Pro Eratosthena
Art  |  Uvnitř