π-e-φ

Numerické partitury tvořené rozvojem iracionálních čísel π, e a φ v různých číselných soustavách. Všechna tři čísla se objevují v racionálním vyjádření mnoha důležitých vztahů a principů ve vědě i umění.

pi
e
phi
Digitální tisk / Digital print. Copylight copylight 2010 Milan Guštar
Pro Eratosthena 4 entropie 6 Upside down (letters) 16 haiku pro Ch. M. Slova 1 30 33 50 Feind hört mit Smyčky I Smyčky II
Art  |  Uvnitř