π-e-φ

Numerické partitury tvořené rozvojem iracionálních čísel π, e a φ v různých číselných soustavách. Všechna tři čísla se objevují v racionálním vyjádření mnoha důležitých vztahů a principů ve vědě i umění.

pi
e
phi
Digitální tisk / Digital print. Copylight copylight 2010 Milan Guštar
Pro Eratosthena 4 entropie 6 Upside down (letters) 16
haiku pro Ch. M. Slova 1 30 50 60 80 Feind hört mit Smyčka Smyčky
Art  |  Uvnitř