Silentio in futurum (Marche funèbre)

Duration: 4'33"
Když v roce 1992 zemřel John Cage, znovu jsem se zamýšlel nad jeho skladbou 4'33", tichem v hudbě a prázdnotou vůbec. Všiml jsem si, že skladbu 4'33" napsal John Cage v roce 1952, přesně v polovině svého života. Později jsem zjistil, že skladeb tvořených pouze tichem je více.

Již v roce 1897 napsal francouzský spisovatel Alphonse Allais skladbu Marche funèbre composée pour les funérailles d’un grand homme sourd, tvořenou devíti prázdnými takty. Roku 2005 uplynulo od jeho úmrtí sto let. V té době jsem usoudil, že bych měl svou verzi skladby beze zvuku napsat v pochodovém rytmu.

Český skladatel a klavírista Erwin Schulhoff má ve svém klavírním cyklu Fünf Pittoresken z roku 1919 část In futurum, která obsahuje pouze pomlky. Sedmdesáté výročí jeho smrti připadlo na rok 2012. V témže roce bylo sté výročí narození Johna Cage, dvacáté výročí jeho úmrtí a šedesáté výročí vzniku jeho skladby 4'33". Bylo tedy zjevné, že je nezbytné partituru dokončit.

Silentio
Copylight copylight 1992-2012 Milan Guštar
Prázdnota Čtyři (zenová) cvičení (koány) pro flétnu haiku pro Ch. M. zephyrum aeternitas Silentio Večerní vodní hudba Přirozenost
Art  |  Uvnitř