240×Čtvero ročních období
240×Four Seasons

240×Čtvero ročních období
240cro Jihlava 2015
12. 11. 2015 - 17. 1. 2016 Přepisy - OGV Jihlava

240cro Zvon 2019
5. 6. 2019 - 13. 10. 2019 Zvuky, kódy, obrazy - GHMP Praha
Copylight copylight 2013 Milan Guštar
flex96inspace agni_ws2013 DOX 2013 Prázdnota prvotní zvuk Silentio
Art  |  Uvnitř